Day: February 25, 2021

ญี่ปุ่นย้ำกรรมสิทธิ์เหนือเกาะพิพาทกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นย้ำกรรมสิทธิ์เหนือเกาะพิพาทกับเกาหลีใต้

ญี่ปุ่นประกาศย้ำความเป็นเจ้าของอีกครั้ง เหนือเกาะขนาดเล็กในทะเลญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของเกาหลีใต้ ในงานประจำปีครบรอบ “วันทาเกะชิมะ” เมื่อวันจันทร์ การประกาศเพิ่มความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านอีกระดับ หลังจากประเด็นก่อนหน้านี้ยังคงคุกรุ่น จากการที่เกาหลีใต้เรียกร้องเงินค่าเสียหาย จากการกระทำของญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

News